MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Problemy z implantami i laserowa na nie recepta - uwaga post chirurgiczny!

Implant jest ciałem biokompatybilnym z naszym organizmem, lecz martwym. W momencie przełamania bariery obronnej dziąsła - bakterie bardzo szybko kolonizuję powierzchnię implantu co powoduje miejscowa infekcję.

W prezentowanym przypadku manifestowała się ona przetoką ropną oraz ubytkiem kości otaczającej implant od strony policzka.

Aby wyleczyć ten stan należy oczyścić powierzchnię implantu z biofilmu bakteryjnego. Do tej pory dokładne oczyszczenie tej powierzchni było praktycznie niemożliwe. Światło lasera Er:YAG pozwala na uzyskanie biologicznie czystej powierzchni implantu, a co za tym idzie daje szanse na jednoczasową rekonstrukcje ubytku kostnego i regenerację zainfekowanej okolicy, a co za tym idzie uratowanie implantu przed usunięciem. Ostatnie zdjęcie pokazuje gojenie okolicy po dwóch dniach - brak przetoki ropnej.

implanty opole

Więcej zdjęć na naszym fb