MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Przejdźmy do meritum sprawy. Implant, inaczej wszczep - jest to według definicji ciało obce wprowadzane do organizmu, celem odtworzenia funkcji oraz estetyki uszkodzonego i utraconego w ten sposób organu. Implanty najczęściej zastępują tkanki twarde tj. kości, stawy, a także tkanki miękkie np. piersi. My w stomatologii stosujemy implanty celem uzupełnienia braku zęba.

Żeby uzmysłowić sobie czym dokładnie jest implant, należy w pierwszej kolejności skupić się na tym czym tak w zasadzie jest ząb, z czego jest zbudowany i jakie pełni funkcje.

To co jako Pacjent widzisz zaglądając wgłąb swojej jamy ustnej są to korony zębów, czyli te struktury które wystają ponad dziąsło i kość pełniąc funkcje żucia i odgryzania pokarmu, a także funkcję fonetyczną umożliwiając właściwą artykulację dźwięków podczas mowy.

Aby ząb mógł właściwie pełnić swoje funkcje, musi mieć właściwe oparcie w podłożu jakim jest kość. Fundamentem kotwiącym zęba w kości jest jego korzeń (lub korzenie). Połączenie korzenia zęba z kością zapewnia ozębna czyli setki tysięcy więzadeł (lin) zaczynających się w korzeniu, a kończących w kości, utrzymujących ząb podobnie jak "muchy w pajęczej sieci", zapewniając przy tym odpowiednią amortyzację podczas gryzienia i zaciskania zębów. Barierę ochronną dla fundamentu zęba, przed potencjalnymi czynnikami urazowymi i infekcyjnymi stanowi dziąsło czyli dobrze ukrwiona, zbita, nieruchoma tkanka miękka, będąca pierwszą linią obrony organizmu.

Wprowadzając wszczep w miejscu utraconego zęba dążymy do tego by jak najwierniej odtworzyć funkcję i estetykę utraconego organu. Rozwój technologii medycznych a także wdrażanie coraz lepszych technik zabiegowych z każdym rokiem coraz bardziej pozwalają nam się zbliżyć do wiernego odtworzenia usuniętego zęba.

Idąc tym tokiem rozumowania dążymy do tego aby oprócz widocznej w jamie ustnej dla Pacjenta korony zęba, odtworzyć też odpowiednie podłoże czyli struktury kostne, fundament - czyli korzeń, a także struktury obronne - czyli dziąsło. Rekonstrukcje tkanek własnych - czyli przeszczepy:) - omówimy sobie kiedy indziej bardzo dokładnie, w tym artykule skupimy się na samym wszczepie.

Krótko mówiąc pod pojęciem implantu (wszczepu) Pacjent błędnie rozumie koronę zęba, gdy lekarz implantolog myśli o tytanowej śrubie, którą umieszcza w kości, na której po pewnym czasie odtworzy Pacjentowi koronę utraconego kiedyś zęba. Implant jest więc odpowiednio dobranym, właściwie przygotowanym i wysterylizowanym kawałkiem tytanu, wyfrezowanym na kształt śruby, który po nawierceniu odpowiedniej wielkości, we właściwym miejscu i pod właściwym kątem otworu w kości, jest w nią z konkretną siłą wkręcany, a następnie jest zaszywany na pewien okres czasu celem właściwego zagojenia się. Pacjent więc musi zdawać sobie sprawę z tego, że fakt iż ma już wprowadzony implant zębowy, nie jest jednoznaczny z tym, że ma już ząb w jamie ustnej.

Okres gojenia (osteointegracji) implantu jest różny i uzależniony od wielu czynników (implantowanej okolicy, wyjściowych warunków, zastosowanego protokołu leczenia, indywidualnych zdolności danego Pacjenta do gojenia itd.) Za bezpieczny przyjmuje się okres gojenia od 3-6 miesięcy, natomiast w korzystnych sytuacjach istnieją możliwości szybszego obciążenia implantu koroną zęba, bądź nawet natychmiastowego obciążenia.  Zdarzają się również sytuacje, kiedy wymagane jest dłuższe gojenie. Nie jesteśmy niestety (albo stety) jednakowymi maszynami u których sprawdzają się dokładnie takie same protokoły postępowania. Jedni z nas goja się bardzo dobrze, inni natomiast goją się bardzo długo. To wszystko należy wziąć pod uwagę, przed podjęciem decyzji o obciążeniu implantu. Mówiąc jednak szczerze gojenie i biologia lubią spokój, nie ma się więc co śpieszyć. Rekonstrukcję protetyczną wykonujemy na lata, więc kilka tygodni czekania dłużej nie stanowi zwykle problemu, a może mieć zbawienne korzyści w perspektywie wieloletniej.

Gdy cierpliwie przeczekamy okres gojenia - nastaje czas kiedy możemy odsłonić implant - i po wykonaniu kilku czynności przygotowawczych - zacementować bądź przykręcić na nim nową koronę zęba. Koronę porcelanową indywidualnie dla każdego Pacjenta wykonuje laboratorium techniczne na zlecenie lekarza implantologa. Koronę w zależności od indywidualnych życzeń Pacjenta technik może wykonać na podbudowie ze stali dentystycznej, metalu szlachetnego lub koronę pełnoceramiczną.

Implanty w założeniu klasycznego podejścia są tytanowymi śrubami wkręconymi w kość. W miarę jednak rozwoju technologi coraz częściej stosujemy rozwiązania wykonywane w technologii CAD CAM, gdzie wprowadzany implant jest analogiem usuniętego korzenia wyfrezowanego z cyrkonu indywiduanie dla danego Pacjenta. . Tego typu rozwiązania są obecnie w fazie badań, natomiast w ciągu kilku lat zapewne znacząco ułatwią procedury implantacji natychmiastowych, ze względu na fakt, że wprowadzenie takiego implantu nie będzie wymagało zaawansowanych procedur chirurgicznych.

wróć do Implantologia