MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Radiowizjografia cyfrowa

Dysponujemy kompleksową możliwością cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej, zarówno zdjęć punktowych wewnątrzustnych, skrzydłowo - zgryzowych jak i zdjęć pantomograficznych i stawów skroniowo - żuchwowych. 

Bezbolesne znieczulenie komputerowe

Chcąc zapewnić maksymalny komfort naszym pacjentom znieczulamy komputerowo za pomocą systemu SleeperOne!

Nowoczesny sprzęt stomatologiczny

Posługujemy się tylko najwyższej klasy sprzętem medycznym (system SAF, kauter elektryczny, PIEZO), stosując najlepszej jakości materiały. Daje to gwarancję bezpieczeństwa podczas całego procesu leczenia.

Przejdźmy do meritum sprawy. Implant, inaczej wszczep - jest to według definicji ciało obce wprowadzane do organizmu, celem odtworzenia funkcji oraz estetyki uszkodzonego i utraconego w ten sposób organu. Implanty najczęściej zastępują tkanki twarde tj. kości, stawy, a także tkanki miękkie np. piersi. My w stomatologii stosujemy implanty celem uzupełnienia braku zęba.

Żeby uzmysłowić sobie czym dokładnie jest implant, należy w pierwszej kolejności skupić się na tym czym tak w zasadzie jest ząb, z czego jest zbudowany i jakie pełni funkcje.

To co jako Pacjent widzisz zaglądając wgłąb swojej jamy ustnej są to korony zębów, czyli te struktury które wystają ponad dziąsło i kość pełniąc funkcje żucia i odgryzania pokarmu, a także funkcję fonetyczną umożliwiając właściwą artykulację dźwięków podczas mowy.

Aby ząb mógł właściwie pełnić swoje funkcje, musi mieć właściwe oparcie w podłożu jakim jest kość. Fundamentem kotwiącym zęba w kości jest jego korzeń (lub korzenie). Połączenie korzenia zęba z kością zapewnia ozębna czyli setki tysięcy więzadeł (lin) zaczynających się w korzeniu, a kończących w kości, utrzymujących ząb podobnie jak "muchy w pajęczej sieci", zapewniając przy tym odpowiednią amortyzację podczas gryzienia i zaciskania zębów. Barierę ochronną dla fundamentu zęba, przed potencjalnymi czynnikami urazowymi i infekcyjnymi stanowi dziąsło czyli dobrze ukrwiona, zbita, nieruchoma tkanka miękka, będąca pierwszą linią obrony organizmu.

Wprowadzając wszczep w miejscu utraconego zęba dążymy do tego by jak najwierniej odtworzyć funkcję i estetykę utraconego organu. Rozwój technologii medycznych a także wdrażanie coraz lepszych technik zabiegowych z każdym rokiem coraz bardziej pozwalają nam się zbliżyć do wiernego odtworzenia usuniętego zęba.

Idąc tym tokiem rozumowania dążymy do tego aby oprócz widocznej w jamie ustnej dla Pacjenta korony zęba, odtworzyć też odpowiednie podłoże czyli struktury kostne, fundament - czyli korzeń, a także struktury obronne - czyli dziąsło. Rekonstrukcje tkanek własnych - czyli przeszczepy:) - omówimy sobie kiedy indziej bardzo dokładnie, w tym artykule skupimy się na samym wszczepie.

Krótko mówiąc pod pojęciem implantu (wszczepu) Pacjent błędnie rozumie koronę zęba, gdy lekarz implantolog myśli o tytanowej śrubie, którą umieszcza w kości, na której po pewnym czasie odtworzy Pacjentowi koronę utraconego kiedyś zęba. Implant jest więc odpowiednio dobranym, właściwie przygotowanym i wysterylizowanym kawałkiem tytanu, wyfrezowanym na kształt śruby, który po nawierceniu odpowiedniej wielkości, we właściwym miejscu i pod właściwym kątem otworu w kości, jest w nią z konkretną siłą wkręcany, a następnie jest zaszywany na pewien okres czasu celem właściwego zagojenia się. Pacjent więc musi zdawać sobie sprawę z tego, że fakt iż ma już wprowadzony implant zębowy, nie jest jednoznaczny z tym, że ma już ząb w jamie ustnej.

Okres gojenia (osteointegracji) implantu jest różny i uzależniony od wielu czynników (implantowanej okolicy, wyjściowych warunków, zastosowanego protokołu leczenia, indywidualnych zdolności danego Pacjenta do gojenia itd.) Za bezpieczny przyjmuje się okres gojenia od 3-6 miesięcy, natomiast w korzystnych sytuacjach istnieją możliwości szybszego obciążenia implantu koroną zęba, bądź nawet natychmiastowego obciążenia.  Zdarzają się również sytuacje, kiedy wymagane jest dłuższe gojenie. Nie jesteśmy niestety (albo stety) jednakowymi maszynami u których sprawdzają się dokładnie takie same protokoły postępowania. Jedni z nas goja się bardzo dobrze, inni natomiast goją się bardzo długo. To wszystko należy wziąć pod uwagę, przed podjęciem decyzji o obciążeniu implantu. Mówiąc jednak szczerze gojenie i biologia lubią spokój, nie ma się więc co śpieszyć. Rekonstrukcję protetyczną wykonujemy na lata, więc kilka tygodni czekania dłużej nie stanowi zwykle problemu, a może mieć zbawienne korzyści w perspektywie wieloletniej.

Gdy cierpliwie przeczekamy okres gojenia - nastaje czas kiedy możemy odsłonić implant - i po wykonaniu kilku czynności przygotowawczych - zacementować bądź przykręcić na nim nową koronę zęba. Koronę porcelanową indywidualnie dla każdego Pacjenta wykonuje laboratorium techniczne na zlecenie lekarza implantologa. Koronę w zależności od indywidualnych życzeń Pacjenta technik może wykonać na podbudowie ze stali dentystycznej, metalu szlachetnego lub koronę pełnoceramiczną.

Implanty w założeniu klasycznego podejścia są tytanowymi śrubami wkręconymi w kość. W miarę jednak rozwoju technologi coraz częściej stosujemy rozwiązania wykonywane w technologii CAD CAM, gdzie wprowadzany implant jest analogiem usuniętego korzenia wyfrezowanego z cyrkonu indywiduanie dla danego Pacjenta. . Tego typu rozwiązania są obecnie w fazie badań, natomiast w ciągu kilku lat zapewne znacząco ułatwią procedury implantacji natychmiastowych, ze względu na fakt, że wprowadzenie takiego implantu nie będzie wymagało zaawansowanych procedur chirurgicznych.