MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Radiowizjografia cyfrowa

Dysponujemy kompleksową możliwością cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej, zarówno zdjęć punktowych wewnątrzustnych, skrzydłowo - zgryzowych jak i zdjęć pantomograficznych i stawów skroniowo - żuchwowych. 

Leczenie pod mikroskopem

Mikroskop pozwala stomatologowi dostrzec wszystko to, co nie jest widziane gołym okiem, a więc odkryć „ukryty” lub zarośnięty kanał zębowy, a następnie udrożnić go. 
Pozwala również na zlokalizowanie i usunięcie złamanego narzędzia z kanału!

W gabinecie Mikrostomart stosujemy

Najnowocześniejsze technologie dostępne obecnie w stomatologii
Skaner wewnątrzustny, drukarka 3d, lasery, obrazowanie 3d, laboratorium protetyki cyfrowej i wiele, wiele innych...
Wszystko po to aby jak najlepiej, najszybciej i najdokładniej przeprowadzić Państwa przez proces terapeutyczny

 

Ząb mądrości to zwyczajowa nazwa ósemki, czyli trzeciego zęba trzonowego, wynikająca z faktu późnego wyrzynania się tych zębów.
Zwykle ma to miejsce w wieku dwudziestu kilku lat.
Często do wyrznięcia zęba wcale nie dochodzi, mówimy wtedy o ósemce zatrzymanej w kości - całkowicie lub częściowo.
Podstawowym źródłem problemów wynikających z posiadania ósemek jest fakt, że są to zęby ewolucyjnie zanikające.
Rozwój cywilizacyjny i przetworzona żywność sprawiają, że zęby nie są już wykorzystywane w takim stopniu jak miało to miejsce u naszych przodków.
 
Badania antropologiczne pokazują, że tysiące lat temu ludzie posiadali zęby dziewiąte, a nawet dziesiąte 🔟!
Dzisiaj stanowią one rzadko spotykaną nieprawidłowość, przyszła natomiast kolej na ósemki.
Kolejne źródło problemów związanych z zębami mądrości wynika z tego, że kształt i rozmiar szczęki i żuchwy jest dziedziczony niezależnie od kształtu, rozmiaru i liczby zębów. Bardzo często zdarza się zatem bardzo niekorzystna dysproporcja, w wyniku której na ósemki nie ma już miejsca. W efekcie ósemki rosną nieprawidłowo powodując stłoczenia lub nawet uszkodzenia sąsiednich zębów lub pozostają w kości jako zęby zatrzymane.
JAK SPRAWDZIĆ CZY MAM ÓSEMKI?
Liczba ósemek jest cechą indywidualną. Można mieć zarówno cztery jak i nie mieć żadnej.
Należy jednak podkreślić, że brak widocznych ósemek w buzi, jak również brak jakichkolwiek dolegliwości z ich strony nie oznacza ich braku w ogóle.
Aby potwierdzić lub wykluczyć posiadanie zębów mądrości każdy pacjent powinien mieć wykonany pantomogram.
W mikrostomart możecie wykonać takie zdjęcie już na pierwszej wizycie .
No ale - USUWAĆ CZY NIE?!?!
Fakt ewolucyjnego zanikania ósemek implikuje szereg negatywnych cech tych zębów:
1. Ósemki są gorzej zmineralizowane, przez co bardziej podatne na próchnicę.
2. Zęby mądrości posiadają nieregularne kształty i bardzo różną liczbę korzeni, których kanały bardzo często są zakrzywione lub zarośnięte, co bardzo utrudnia ewentualne leczenie kanałowe.
3. Ósemki często są nieprawidłowo położone, niekiedy częściowo lub całkowicie zatrzymane w kości.
4. Dalekie położenie ósemek w jamie ustnej powoduje utrudniony dostęp, tym samym utrudnia higienę, jak również leczenie stomatologiczne.
5.Osobniczo zmienna liczba zębów mądrości sprawia, że często ósemka nie ma antagonisty (zęba przeciwstawnego), przez co jest bezużyteczna w zgryzie.
Czy to oznacza, że każdy ząb mądrości jest do usunięcia?
Na pewno nie.
Jeżeli ósemka jest prawidłowo położona i całkowicie wyrznięta, ma ząb przeciwstawny, a tym samym bierze aktywny udział w procesie żucia, nie ma próchnicy lub ma na tyle niewielką, że jej wyleczenie nie będzie stanowiło problemu, to taką ósemkę na pewno warto pozostawić!
Generalnie przed decyzją o ekstrakcji ósemki należy rozważyć wszystkie okoliczności, potencjalne plusy i minusy.
Najwłaściwszym postępowaniem jest profilaktyczne wykonanie pantomogramu ( zdjęcia ) i konsultacja .
W mikrostomart usuwamy zęby mądrości ! Wiec jeśli jeszcze się wahasz przed ekstrakcją lub nie wiesz czy jej potrzebujesz … zapraszamy !
Dzwon 📲 570 270 470