MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Pogotowie stomatologiczne 24h!

Szanowny Pacjencie, jeśli trafiłeś na tą stronę bo szukasz pomocy, kliknij tutaj! 
Dzwoń do nad dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z treściami zawartymi na powyższej podstronie!
Nie świadczymy usług na NFZ.

 

 

Leczenie pod mikroskopem

Mikroskop pozwala stomatologowi dostrzec wszystko to, co nie jest widziane gołym okiem, a więc odkryć „ukryty” lub zarośnięty kanał zębowy, a następnie udrożnić go. 
Pozwala również na zlokalizowanie i usunięcie złamanego narzędzia z kanału!

W gabinecie Mikrostomart stosujemy

Najnowocześniejsze technologie dostępne obecnie w stomatologii
Skaner wewnątrzustny, drukarka 3d, lasery, obrazowanie 3d, laboratorium protetyki cyfrowej i wiele, wiele innych...
Wszystko po to aby jak najlepiej, najszybciej i najdokładniej przeprowadzić Państwa przez proces terapeutyczny

 

Często nowi Pacjenci pytają nas czym różni się to co my robimy od tego co robią inni. Ciężko jest się odnieść bo nie zaglądamy innym do gabinetów, natomiast na podstawie powyższego przykładu pokażemy różnice między wypełnieniem a wypełnieniem.
Bo teoretycznie jedno i drugie to to samo, a praktycznie? To trochę tak jak w tym dowcipie o Jasiu...
Tylko to drugie odtwarza prawidłową anatomię zęba, tylko to drugie odtwarza właściwie funkcję żucia zęba, to drugie umożliwia właściwe oczyszczanie okolicy międzyzębowej, tylko to drugie właściwie odtwarza estetykę zęba i docelowo całego uśmiechu.
A to pierwsze? Powodowało ciągłe zaleganie resztek pokarmowych między zębami, generowało ciągłe stany zapalne dziąsła uniemożliwiając oczyszczanie i w przeciągu kilku miesięcy doprowadziło doi rozwoju próchnicy - zarówno wtórnej pod wypełnieniem jak i zęba sąsiedniego.
Więc można się chwalić, że to drugie wykonano pod mikroskopem, próchnicę usunięto laserem, ale nie to jest w tym najważniejsze. Najważniejsze jest to, że do wykonania tego drugiego lekarz naprawdę się przyłożył i postarał. Nie wykonał go w pośpiechu, miał czas żeby zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły.
Więc czym to się różni? Niby niczym, a jednak wszystkim... Sercem włożonym w to co robimy, bo dla nas to nie jest tylko praca, ani tylko zęby:)

 

implanty opole

Przejdźmy do meritum sprawy. Implant, inaczej wszczep - jest to według definicji ciało obce wprowadzane do organizmu, celem odtworzenia funkcji oraz estetyki uszkodzonego i utraconego w ten sposób organu. Implanty najczęściej zastępują tkanki twarde tj. kości, stawy, a także tkanki miękkie np. piersi. My w stomatologii stosujemy implanty celem uzupełnienia braku zęba.

Żeby uzmysłowić sobie czym dokładnie jest implant, należy w pierwszej kolejności skupić się na tym czym tak w zasadzie jest ząb, z czego jest zbudowany i jakie pełni funkcje.

To co jako Pacjent widzisz zaglądając wgłąb swojej jamy ustnej są to korony zębów, czyli te struktury które wystają ponad dziąsło i kość pełniąc funkcje żucia i odgryzania pokarmu, a także funkcję fonetyczną umożliwiając właściwą artykulację dźwięków podczas mowy.

Aby ząb mógł właściwie pełnić swoje funkcje, musi mieć właściwe oparcie w podłożu jakim jest kość. Fundamentem kotwiącym zęba w kości jest jego korzeń (lub korzenie). Połączenie korzenia zęba z kością zapewnia ozębna czyli setki tysięcy więzadeł (lin) zaczynających się w korzeniu, a kończących w kości, utrzymujących ząb podobnie jak "muchy w pajęczej sieci", zapewniając przy tym odpowiednią amortyzację podczas gryzienia i zaciskania zębów. Barierę ochronną dla fundamentu zęba, przed potencjalnymi czynnikami urazowymi i infekcyjnymi stanowi dziąsło czyli dobrze ukrwiona, zbita, nieruchoma tkanka miękka, będąca pierwszą linią obrony organizmu.

Wprowadzając wszczep w miejscu utraconego zęba dążymy do tego by jak najwierniej odtworzyć funkcję i estetykę utraconego organu. Rozwój technologii medycznych a także wdrażanie coraz lepszych technik zabiegowych z każdym rokiem coraz bardziej pozwalają nam się zbliżyć do wiernego odtworzenia usuniętego zęba.

Idąc tym tokiem rozumowania dążymy do tego aby oprócz widocznej w jamie ustnej dla Pacjenta korony zęba, odtworzyć też odpowiednie podłoże czyli struktury kostne, fundament - czyli korzeń, a także struktury obronne - czyli dziąsło. Rekonstrukcje tkanek własnych - czyli przeszczepy:) - omówimy sobie kiedy indziej bardzo dokładnie, w tym artykule skupimy się na samym wszczepie.

Krótko mówiąc pod pojęciem implantu (wszczepu) Pacjent błędnie rozumie koronę zęba, gdy lekarz implantolog myśli o tytanowej śrubie, którą umieszcza w kości, na której po pewnym czasie odtworzy Pacjentowi koronę utraconego kiedyś zęba. Implant jest więc odpowiednio dobranym, właściwie przygotowanym i wysterylizowanym kawałkiem tytanu, wyfrezowanym na kształt śruby, który po nawierceniu odpowiedniej wielkości, we właściwym miejscu i pod właściwym kątem otworu w kości, jest w nią z konkretną siłą wkręcany, a następnie jest zaszywany na pewien okres czasu celem właściwego zagojenia się. Pacjent więc musi zdawać sobie sprawę z tego, że fakt iż ma już wprowadzony implant zębowy, nie jest jednoznaczny z tym, że ma już ząb w jamie ustnej.

Okres gojenia (osteointegracji) implantu jest różny i uzależniony od wielu czynników (implantowanej okolicy, wyjściowych warunków, zastosowanego protokołu leczenia, indywidualnych zdolności danego Pacjenta do gojenia itd.) Za bezpieczny przyjmuje się okres gojenia od 3-6 miesięcy, natomiast w korzystnych sytuacjach istnieją możliwości szybszego obciążenia implantu koroną zęba, bądź nawet natychmiastowego obciążenia.  Zdarzają się również sytuacje, kiedy wymagane jest dłuższe gojenie. Nie jesteśmy niestety (albo stety) jednakowymi maszynami u których sprawdzają się dokładnie takie same protokoły postępowania. Jedni z nas goja się bardzo dobrze, inni natomiast goją się bardzo długo. To wszystko należy wziąć pod uwagę, przed podjęciem decyzji o obciążeniu implantu. Mówiąc jednak szczerze gojenie i biologia lubią spokój, nie ma się więc co śpieszyć. Rekonstrukcję protetyczną wykonujemy na lata, więc kilka tygodni czekania dłużej nie stanowi zwykle problemu, a może mieć zbawienne korzyści w perspektywie wieloletniej.

Gdy cierpliwie przeczekamy okres gojenia - nastaje czas kiedy możemy odsłonić implant - i po wykonaniu kilku czynności przygotowawczych - zacementować bądź przykręcić na nim nową koronę zęba. Koronę porcelanową indywidualnie dla każdego Pacjenta wykonuje laboratorium techniczne na zlecenie lekarza implantologa. Koronę w zależności od indywidualnych życzeń Pacjenta technik może wykonać na podbudowie ze stali dentystycznej, metalu szlachetnego lub koronę pełnoceramiczną.

Implanty w założeniu klasycznego podejścia są tytanowymi śrubami wkręconymi w kość. W miarę jednak rozwoju technologi coraz częściej stosujemy rozwiązania wykonywane w technologii CAD CAM, gdzie wprowadzany implant jest analogiem usuniętego korzenia wyfrezowanego z cyrkonu indywiduanie dla danego Pacjenta. . Tego typu rozwiązania są obecnie w fazie badań, natomiast w ciągu kilku lat zapewne znacząco ułatwią procedury implantacji natychmiastowych, ze względu na fakt, że wprowadzenie takiego implantu nie będzie wymagało zaawansowanych procedur chirurgicznych.

wróć do Implantologia

Jakie leczenie kanałowe jest najlepsze? - Takie którego nie trzeba przeprowadzać:) W niektórych sytuacjach - nawet przy bardzo zaawansowanej próchnicy powikłanej obnażeniem miazgi - zęba można odratować przed leczeniem kanałowym, wykonując procedurę pokrycia bezpośredniego materiałem bioceramicznym. Jest to trudne, wymaga bardzo dobrej oceny klinicznej i radiologicznej danego przypadku, natomiast zastosowanie kilku tricków i odpowiedniego sprzętu bardzo zwiększa szansę na powodzenie tej techniki leczenia. Jakich:
1. Koferdam = brak dostępu śliny = brak kontaminacji bakteryjnej
2. Mikroskop = idealny wgląd w operowane miejsce
3. Laser Er:YAG = powierzchniowa dezynfekcja ubytku + delikatne opracowanie chorych tkanek.
4. Odpowiednie materiały + dokładność = szczelne wypełnienie bez nawisów.
 
Co zyskujemy? Bardzo dużą szanse, że nasz ząb nadal będzie żywy, w momencie, gdy już musiałby być martwy.
Miłego dnia:)
 
implanty Opole
 
leczenie kanałowe pod mikroskopem
 
laserowe leczenie zębów
 
implanty zębowe
 
opole implanty
 
leczenie kanałowe pod mikroskopem opole

Problemy z implantami i laserowa na nie recepta - uwaga post chirurgiczny!

Implant jest ciałem biokompatybilnym z naszym organizmem, lecz martwym. W momencie przełamania bariery obronnej dziąsła - bakterie bardzo szybko kolonizuję powierzchnię implantu co powoduje miejscowa infekcję.

W prezentowanym przypadku manifestowała się ona przetoką ropną oraz ubytkiem kości otaczającej implant od strony policzka.

Aby wyleczyć ten stan należy oczyścić powierzchnię implantu z biofilmu bakteryjnego. Do tej pory dokładne oczyszczenie tej powierzchni było praktycznie niemożliwe. Światło lasera Er:YAG pozwala na uzyskanie biologicznie czystej powierzchni implantu, a co za tym idzie daje szanse na jednoczasową rekonstrukcje ubytku kostnego i regenerację zainfekowanej okolicy, a co za tym idzie uratowanie implantu przed usunięciem. Ostatnie zdjęcie pokazuje gojenie okolicy po dwóch dniach - brak przetoki ropnej.

implanty opole

Więcej zdjęć na naszym fb

 

A wraz z nimi wyjazdy rodzinne najczęściej w góry ?. Przy sportach ?? zimowych nie trudno o urazy zębów ...
.... dlatego Mikrostomart przypomina i prosi o ostrożną zabawę na śniegu ❄️

Da najczęstszych urazów należą złamania.

Złamane powierzchnie i odsłonięta miazga powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone tymczasowo lub docelowo przed bakteriami i czynnikami obecnymi w środowisku jamy ustnej.
Zęby oprócz złamaniu moga ulec również wybiciu. Istotnym jest, abyśmy wiedzieli, co należy zrobić po uszkodzeniu zębów, ponieważ szybko wdrożone prawidłowe działanie ma istotny wpływ na późniejsze utrzymanie zębów w jamie ustnej!

Wybity ząb stały należy oczyścić i umieścić w zębodole lub przechowywać w mleku, soli fizjologicznej lub jamie ustnej. Nigdy nie przechowywać zęba na sucho lub w wodzie! Należy również niezwłocznie zgłosić się do lekarza dentysty!

Zupełnie inaczej postępuje się po urazie zębów mlecznych, niż zębów stałych. Jednak w obu przypadkach należy jak najszybciej zgłosić się na wizytę do lekarza dentysty.

Urazy zębów mlecznych
W przypadku urazu zęba mlecznego np. jego złamania:
1. Przemyj miejsce urazu bieżącą wodą o temperaturze nieco niższej niż temperatura ciała.
2. Uciśnij krwawiące miejsce gazą.
3. Niezwłocznie udaj się do stomatologa. Złamany ząb zabrać ze sobą celem porównania odłamów zęba.

Urazy zębów stałych

Złamanie korony zębowej
1. Znajdź złamany ząb.
2. Jeśli ząb miał kontakt np. z podłożem umyj go pod bieżącą letnią wodą.
3. Umieść zęba we własnej jamie ustnej między policzkiem a zębami.
4. Niezwłocznie udaj się do stomatologa.

Wypadnięcie całego zęba
1. Znajdź ząb. Jeśli nie można go znaleźć prawdopodobne jest, że został połknięty.
2. Nie dotykaj korzenia zębowego.
3. Jeśli miał kontakt np. z podłożem umyj zęba pod bieżącą letnią wodą.
4. Wypłucz usta wodą.
5. Spróbuj samodzielnie umieścić zęba w zębodole.
6. Jeśli ci się nie udało umieść zęba w pojemniku z wodą. W wyjątkowych wypadkach dopuszczalny jest transport zęba we własnej jamie ustnej między policzkiem a zębami.
7. Niezwłocznie udaj się do stomatologa. Najlepiej jeśli ząb zostanie umieszczony w zębodole w ciągu 30 minut!!!

Cały zespół Mikrostomart życzy spokojnego i udanego wypoczynku ❤️