MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Radiowizjografia cyfrowa

Dysponujemy kompleksową możliwością cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej, zarówno zdjęć punktowych wewnątrzustnych, skrzydłowo - zgryzowych jak i zdjęć pantomograficznych i stawów skroniowo - żuchwowych. 

Leczenie pod mikroskopem

Mikroskop pozwala stomatologowi dostrzec wszystko to, co nie jest widziane gołym okiem, a więc odkryć „ukryty” lub zarośnięty kanał zębowy, a następnie udrożnić go. 
Pozwala również na zlokalizowanie i usunięcie złamanego narzędzia z kanału!

W gabinecie Mikrostomart stosujemy

Najnowocześniejsze technologie dostępne obecnie w stomatologii
Skaner wewnątrzustny, drukarka 3d, lasery, obrazowanie 3d, laboratorium protetyki cyfrowej i wiele, wiele innych...
Wszystko po to aby jak najlepiej, najszybciej i najdokładniej przeprowadzić Państwa przez proces terapeutyczny

 

Skąd my to znamy:) XXI wiek, ogromne tempo życia i brak czasu na własne potrzeby. W pogoni za karierą zapominamy o własnym zdrowiu. Chcielibyśmy coś z tym zrobić, ale nie ma jak, bo czas mamy tylko na weekend, a na weekend nic nie da się załatwić.

Gabinet Mikrostomart oferuje Pacjentom nie mającym czasu na leczenie w tygodniu możliwość umówienia się na wizytę w sobotę albo niedzielę. Swoje usługi oferuje właśnie Pacjentom, którzy nię są w stanie wygospodarować czasu by podjąć leczenie w ciągu tygodnia, ze względu na obowiązki zawodowe. Dentysta w sobotę w Opolu jest miejscem stworzonym dla Ciebie!

Po leczeniu kanałowym ząb nie jest już tak wytrzymały, jak wcześniej i staje się bardziej podatny na złamanie. Wynika to stąd, że w trakcie leczenia usuwane są zakażone tkanki, zarówno miękkie, jak i twarde, co sprawia, że ściany komory i korzenia są cieńsze, a przez to bardziej kruche. Dlatego tak bardzo ważny jest dobór właściwej metody odbudowy zęba. Współczesna stomatologia oferuje możliwości masywnej odbudowy zęba poprzez zastosowanie Onlaya/ Overlaya (korony 3/4)kompozytowe lub pełno ceramiczne. Odbudowa zęba samą przysłowiową ,,plombą" zwiększa ryzyko powikłań takich jak odłamanie czy pęknięcie ścian zęba. 

FAKTY I MITY

W dobie internetu towarzyszy nam wiele mitów na temat wizyt u dentysty... kto ciekawy??

Próchnica jest chorobą zakaźną - FAKT

Próchnicą można zarazić się np. poprzez pocałunek, dlatego warto zadbać o higienę jamy ustnej partnera. Należy również leczyć zęby mleczne u dzieci, by choroba nie przeniosła się na stałe uzębienie. Nie wolno natomiast nigdy brać smoczka dziecka do buzi, by nie zarazić malucha własną próchnicą, której często jest się nieświadomym.

Próchnicę zawsze widać - MIT

Gdy próchnica jest widoczna, oznacza to bardzo zaawansowany problem. Choroba w początkowym stadium rozwija się zazwyczaj w trudnodostępnych miejscach i drąży w głąb zęba. Z tego powodu niezwykle istotne są regularne wizyty profilaktyczne, które pozwalają na wczesne wykrycie i wyleczenie próchnicy.

Spożywanie produktów mlecznych dobrze wpływa na zęby - FAKT

Mleko, jogurty, kefiry zawierają wapń, białko i witaminę D, które wzmacniają zęby.

Nić dentystyczna czyści lepiej niż szczoteczka - FAKT

Prawidłowo używana nić dentystyczna usuwa 90 proc. osadu w niedostępnych dla szczoteczki przestrzeniach między zębami, w których najczęściej dochodzi do rozwoju próchnicy. Nie oznacza to jednak rezygnacji ze szczoteczki na rzecz nici - oba narzędzia uzupełniają się w dbaniu u higienę jamy ustnej.

Okazjonalne opuszczenie wieczornego lub porannego szczotkowania nie wpływa na stan zębów- MIT

Po jedzeniu na zębach gromadzi się płytka nazębna, która składa się ze śliny, bakterii i mikroskopijnych fragmentów pokarmu. Kwasy z niej pochodzące trawią szkliwo umożliwiając próchnicy zaatakowanie zęba. Po upływie 12 godzin płytka twardnieje i staje się nieusuwalna za pomocą szczoteczki. Stopniowo zmienia się w kamień nazębny, który uszkadza przyzębie i jest jedną z przyczyn próchnicy. Z tego powodu trzeba myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Jeżeli doszło do odłożenia się kamienia nazębnego należy usunąć go u stomatologa.

Niektóre wizyty dentystyczne muszą być bolesne - MIT

Dzięki rozwojowi stomatologii oraz powszechnemu stosowaniu znieczuleń każdy zabieg dentystyczny można przeprowadzić bezboleśnie.

W MIKROSTOMART dysponujemy wirówką do PRF
a co to takiego???

PRF (Platelet Rich Fibrin) to bogatopłytkowa fibryna stymulująca wzrost komórek, stosowana obecnie w sterowanej regeneracji tkanek.
Jest ona uzyskiwana z krwi pacjenta pobranej bezpośrednio przed lub w trakcie zabiegu. Krew odwirowywana jest w 10 ml probówkach w wirówce.

Zalety PRF:
- przyspieszenie gojenia tkanek poprzez zwiększoną migrację komórek (fibroblastów oraz osteoblastów odpowiedzialnych za produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny)
- przyspieszenie angiogenezy (tworzenie nowych naczyń krwionośnych w miejscu ubytku)
- zmniejszenie stanu zapalnego
- zmniejszenie dolegliwości bólowych
- zmniejszenie frekwencji przypadków suchego zębodołu po ekstrakcji zęba

Wykorzystanie PRF w chirurgii stomatologicznej:
- w formie membrany: np jako uzupełnienie braków kości podczas zabiegów implantacji, podnoszenia dna zatoki w periodontologii lub jako zabezpieczenie zębodołu po ekstrakcji zęba
- w formie pociętego materiału na małe cząsteczki
- w formie membrany do zamknięcia perforacji śluzówki zatoki podczas zabiegu podnoszenia dna. Membrana łatwo łączy się ze śluzówką, która natychmiast odzyskuje swoją funkcję.

Gojenie tkanek miękkich i kości po zabiegach chirurgicznych jest procesem wiążącym się często z licznymi komplikacjami oraz zakażeniami, dzięki PRF możesz w łatwy sposób tego uniknąć!

Zabiegi chirurgiczne wiążą się z ryzykiem komplikacji pozabiegowych. Prawidłowe gojenie tkanek jest priorytetowym czynnikiem sukcesu terapeutycznego. Gojenie tkanek przez regenerację daję największe szanse utrzymania długotrwałego efektu leczenia. PRF (Platelet Rich Fibrin), czyli autogenny materiał pozyskiwany przed zabiegiem z krwi pacjenta staje się matrycą do gojenia i odbudowy tkanek. Dużą zaletą jest szybka i prosta procedura otrzymania PRF.

Co to jest PRF?
PRF (Platelet Rich Fibrin), nazywana często „PRF Choukrouna” od nazwiska jego odkrywcy to fibryna bogatopłytkowa otrzymywana z krwi pacjenta, która tworzy matrycę stymulującą wzrost i regenerację tkanki kostnej.

Biologiczne właściwości PRF
Jako materiał autogenny PRF gwarantuje brak możliwości wystąpienia zakażenia krzyżowego.1 Inicjuje trwałe uwalnianie płytkowego czynnika wzrostu (PDGF – platelet derived growth factor) – białka, które odgrywa znaczącą rolę w procesie angiogenezy. Inne czynniki PDGF-AB i PDGF-BB są odpowiedzialne za wzrost mezynchymalnych linii komórkowych. VEGF – śródnabłonkowy czynnik wzrostu, transformujący czynnik wzrostu (TGF beta-transforming growth factor), białka – stymulatora wzrostu tkanek TGFbeta 1 – białko inicjujące bliznowacenie w czasie gojenia rany.2 Trombospondyna -1 pośredniczy w komunikacji pomiędzy komórkami oraz w procesie angiogenezy. Główną zaletą tego autologicznego biomateriału jest powolne uwalnianie z PRF czynników wzrostu przez okres dłuższy niż 7 pierwszych dni po zabiegu. Obecność tych białek w znaczący sposób przyśpiesza gojenie, zwłaszcza w krytycznej fazie.

Duże znaczenie mają włączone w sieć strukturalną PRF czynniki IGF-I i IGF-II (insulin-like growth factors), które wywierają korzystny wpływ na proliferację oraz różnicowanie się komórek hamując ich apoptozę oraz stymulują syntezę kolagenu. EGF – epidermal growth factor współoddziałuje z komórkami naczyń i naskórkiem oraz bFGF (basic ibroblast growth factor – czynnik wzrostu dla iberoblastów i mięśni gładkich).

Obecność leukocytów, czyli krwinek białych gwarantuje zwiększoną zawartość mediatorów pro- i przeciwzapalnych, w tym TNF-α, IL-1β, IL-6, czy IL-4. Jest to podstawą rozpatrywania PRF jako węzła odpornościowego („immune node”).5 Białe krwinki, odrzucane w niektórych protokołach PRP (np. Anitua PRGF) stanowią bazę dla PRF. Dohan i wsp. dowodzą, że uwalniają one VEGF oraz TGFβ-1. Płytki krwi zawierają stymulatory (VEGF, bFGF) i inhibitory angiogenezy
Procedura otrzymania PRF
Krew od pacjenta pobierana jest do suchej, sterylnej, np. 10 ml probówki. Liczba probówek zależy do rozległości zabiegu, jednorazowo pobrana krew to objętość kilkudziesięciu ml. Następnie probówki umieszczane są w wirówce na określony czas i prędkość obrotów zgodnie z zaleceniami producenta wirówki. Jest kilka procedur, np. 3000 obr./min przez 11 min.

W wyniku procesu powstaje trójwarstwowa struktura (Ryc. 1). Na dnie pozostają krwinki czerwone, zewnętrzna warstwa to ubogokomórkowe serum (PPP – platelet poor plasma). Między tymi warstwami znajduje się PRF, skrzep fibrynowy, z którego powstaje membrana fibrynowa. Klinicznie membrana taka jest bardzo sprężysta, elastyczna i wytrzymała, daje się formować.

Biochemiczna analiza PRF
PRF składa się z z jednorodnych cytokin, łańcuchów glikanowych strukturalych glikoprotein, które zostają powoli uwikłane w sieć polimeryzowanej fibryny. Te biochemiczne składniki wykazują synergistyczne działanie na proces gojenia. Fibryna jest naturalnym inicjatorem angiogenezy, przez co stanowi wsparcie dla procesów immunologicznych.

PRF a PRP
PRP (Platelet Rich Plasma), czyli osocze bogatopłytkowe definiowane jest wg Marx i wsp. jako „autogenne osocze, w którym stężenie płytek krwi przekracza wartość w krwi pełnej”. Z czasem kryterium klasyfikacji preparatu jako PRP zostało zawężone do 5-krotnego zwiększenia ilości płytek w osoczu w wyniku wirowania. W odróżnieniu od PRF, krew do otrzymania PRP pobierana jest do probówek z dodatkiem antykoagulantów. Proces wirowania składa się z 2 etapów. Przed aplikacją PRP otrzymany materiał podlega procesowi polimeryzacji włóknika przez dodanie jonów wapnia albo trombiny. Włóknik wówczas zmienia swoją strukturę, co wpływa na sposób uwalniania cytokin i czynników wzrostu –jest to jednorazowy wyrzut w momencie zastosowania odwirowanego osocza. W odróżnieniu od PRP, PRF uwalnia cytokiny i czynniki wzrostu stopniowo przez ponad 7 dni, co jest jego ogromną przewagą i zdecydowanie wpływa na szybszą regenerację uszkodzonych tkanek.

Tzw. triada Lyncha mówi o 3 składowych, koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu regeneracji tkanki kostnej. Pierwsza z nich to rusztowanie (materiał kostny autologiczny lub obcy), druga – cząsteczki sygnałowe procesu gojenia. Trzeci element triady to komórki zróżnicowane, np. osteocyty i niezróżnicowane, np. fibroblasty, na które oddziałują czynniki wzrostu. Wg tej klasyfikacji, PRP nie spełnia jednego warunku, tzn. nie ma właściwości osteogennych, ale jest nośnikiem i ma właściwości osteoindukcyjne.
Zastosowanie PRF w stomatologii
Liczne doświadczenia kliniczne potwierdzają fakt, że PRF uważa się za biomateriał, który wspomaga prawidłowe gojenie i regenerację, zawiera wszelkie niezbędne składniki do optymalnego gojenia – matrycę fibrynową spolimeryzowaną w strukturze tetramolekularnej, leukocyty i cytokiny, przyłączone płytki krwi oraz krążące komórki macierzyste. Cytokiny zawarte w PRF są stopniowo uwalniane i zdolne do przyśpieszania zjawiska komórkowego, ale to struktura sieci fibrynowej jest kluczowym elementem wszystkich procesów gojenia, na które wpływa PRF.
Mechanizm efektywnej angiogenezy wpływa na szybką regenerację i przebudowę tkanki zabliźniającą. Duże znaczenie ma praktycznie całkowity brak procesów infekcyjnych i zakażeń krzyżowych. Niskie koszty pozyskania oraz szybka i prosta procedura to dodatkowe zalety procesu pozyskania PRF z krwi pacjenta.
Obserwacje własne wskazują, iż u pacjentów, u których po ekstrakcji, np. zatrzymanego zęba trzeciego trzonowego, zastosowano PRF, objawy bólowe były znikome, a gojenie niepowikłane i bardzo szybkie w porównaniu do pacjentów, u których nie pobrano PRF.
W ocenie radiologicznej zaobserwowano zwiększoną gęstość tkanki kostnej w przypadku użycia PRF do augmentacji zębodołów poekstrakcyjnych.
Wskazania do zastosowania PRF w zabiegach stomatologicznych to:
_zaopatrzenie zębodołów poekstrakcyjnych (także z dodatkową augmentacją), 
_sinus lift,
_implantologia,
_przeszczepy kości i tkanek miękkich,
_zabiegi periodontologii,
_sterowana regeneracja tkanek,
_endodoncja.

Wnioski
Platelet Rich Fibrin, czyli PRF ma wiele zastosowań we współczesnej stomatologii regeneracyjnej. Jego doskonałe właściwości pozwalają na szybsze gojenie ran, nawet w trudnych przypadkach terapeutycznych. Przez to, że jest materiałem autogennym, pozwala uniknąć wielu problemów wiążących się z zastosowaniem materiałów pochodzenia zwierzęcego, jak: dostępność, termin ważności, cena lub nieprzyjęcie się materiału. Procedury otrzymania PRF są na tyle proste, że mogą stać się standardem w większości gabinetów stomatologicznych.

Szukasz dobrego dentysty w swojej okolicy? Duża liczba gabinetów z pewnością nie ułatwia dokonania wyboru. A przecież nie każdy dentysta leczy tak samo. Oferowane usługi znacząco różnią się od siebie. Przyzwyczajenie sprawia, że od lat korzystamy z jednego gabinetu dentystycznego, z którego usług nie jesteśmy do końca zadowoleni. Często przepłacamy, czekamy w długich kolejkach czy też zgadzamy się na względnie niską jakość usług dentystycznych, bo boimy się zmian. Dowiedz się, czym kierować się przy wyborze gabinetu dentystycznego. 

Wizyta u dentysty wywołuje u wielu osób stres i panikę. Dlatego właśnie często odkładamy wizytę do momentu, kiedy ból jest bardzo uciążliwy. Zbyt długie zwlekanie może spowodować pogorszenie stanu zębów, co ostatecznie skutkuje koniecznością zastosowania zaawansowanych metod leczenia lub usunięcia zęba. A przecież tak nie musi być. W Mikrostomart dbamy o komfort swoich pacjentów, zapewniając często bez bólowe leczenie.

Jesteśmy otwarci na Potrzeby Naszych Pacjentów, dbamy o dobry komfort podczas wizyty :) Nowoczesne sprzęty dentystyczne zapewniają możliwość zastosowania nowoczesnych metod leczenia, które jak dobrze wiemy są zdecydowanie mniej bolesne i skuteczniejsze.Gdy niespodziewanie wypadnie nam ząb lub odczuwamy nieznośny ból zęba, wówczas wymagamy natychmiastowej wizyty u dentysty. Dobry gabinet dentystyczny powinien zagwarantować swoim Pacjentom możliwość natychmiastowego przyjęcia, z pominięciem kolejek tak jest w Mikrostomart.

Zapraszamy